CanadaVietnam

Để nộp visa để được chấp thuận, hãy điền vào mẫu dưới đây
Step 1 | Basic Information
Step 2 | Revision and Payment
Step 3 | Upload additional documents
Calculate Visa Cost Before Applying

General Information

Add New Applicant

Processing Time / Service Fee

Standard Processing
Rush Processing
Super Rush Processing

Total

Currency:

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động!

Ứng dụng của chúng tôi đã bao gồm tất cả các yêu cầu đặt phòng của bạn: Các kênh thanh toán an toàn, quy trình đặt hàng 4 bước dễ dàng và kiểu dáng người dùng kiểu dáng đẹp hơn bạn có thể yêu cầu?